İşbu üyelik sözleşmesi ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş ve  blog.e-gebe.com web sitesinin kullanımına ilişkin şartları ve kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kullanıcılar ve üyeler, blog.e-gebe.com’un tüm uygulama ve hizmetlerinden yararlanmak için aşağıda belirtilen şartları ve bu şartların bağlayıcılığını kabul eder.

Bu şartlardan herhangi birinin size uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen  blog.e-gebe.com’u kullanmayınız.  blog.e-gebe.com’u kullanarak aşağıda belirtilen “Genel Kullanım Koşullarını” ve üyelik formunu doldurarak aşağıda belirtilen “Üyelik Sözleşmesini” bütünüyle kabul etmiş sayılırsınız.

blog.e-gebe.com, internet üzerinden tüm kullanıcılara açık bir sitedir. Aşağıda site genel kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi bilgileri yer almaktadır:

GENEL KULLANIM KOŞULLARI

ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş gerekli gördüğü anlarda ve önceden haber vermeksizin sitede değişiklik yapma, düzeltme ve sitenin tamamının ya da belirli bir kısmının yayınını durdurma haklarına sahiptir.

Sitenin sağladığı bilgi, ürün, hizmet, sloganlar, ikonlar, iş metodu, markalar ve yazılımların hiçbiri önceden izin almaksızın ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, aktarılamaz, devredilemez, çoğaltılamaz, teşhir edilemez, bastırılamaz,  pazarlanamaz, bunlardan türetilmiş çalışmalar yapılamaz ve ileride kullanım amaçlı saklanamaz.  blog.e-gebe.com içeriğinin tamamı, ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş’nin fikri ve sınai mülkiyetinde yasal koruma altındadır.

ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş tarafından blog.e-gebe.com sitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde (Gizlilik Şartları’na bağlı kalınarak) siteye erişim için kullanılan IP, internet servis sağlayıcı bilgisi, sitenin kullanımının gerçekleştiği tarih ve zaman bilgisi, site içerisindeyken gezinilen sayfalar, siteye bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi ve benzeri bilgiler toplanabilir. Kullanıcı veya üye bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Sitedeki ürün görsel ve içerik bilgilerinde hatalar söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş yasal mevzuatlar ve kullanım şartlarına uyarak düzeltme hakkına, iptal ve değişiklik yapma haklarına sahiptir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Üyelik

Üye, blog.e-gebe.com’ a üye olurken verdiği bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bilgilerin aykırılığı (hatalı, eksik vb.) halinde blog.e-gebe.com’un uğrayacağı zararları tanzim edeceğini taahhüt ve beyan eder.

Üyelerin belirledikleri ya da kullanımlarına verilen şifre gibi kullanıcıya ait özel bilgilerinin kullanım haklarının, üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılması hallerinde ya da şifrenin kötü amaçlı kullanım durumlarında sorumluluk üyeye aittir. Aynı hususlar üyenin bir başkasına ya da kuruma ait üyelik bilgilerinin ve kişisel bilgilerinin izinsiz kullanım halleri için de geçerlidir. blog.e-gebe.com, hiçbir durumda üyelerinden üyelik şifre talebinde bulunmamaktadır.

Kayıt esnasında vermiş olduğu e-mail adresi sadece üyenin kullanımına özeldir ve birden fazla üyelik için kullanımı söz konusu değildir.

Bu sözleşmede yer alan yükümlülüklere veya blog.e-gebe.com’da yer alan genel kurallara uyulmaması halinde ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş tarafından geçici ya da sürekli olarak  blog.e-gebe.com üyeliğinin engellenmesi ve iptali mümkündür.

Üye olurken verilen tüm bilgilere sadece üyeler ulaşabilir ve bu bilgileri sadece yine üyeler değiştirebilir. Üye bilgilerini kullanırken güvenli hareket edildiği sürece bu bilgilere başka bir kişi ya da kurum tarafından erişim mümkün değildir.

İletişim, Pazarlama ve Kişisel Bilgilerin Kullanım İzni

blog.e-gebe.com’a üye olan kişi, yürürlükte olan uygulamalar kapsamında ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş veya belirlediği iş ortakları tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, günün fırsatları, iletişim faaliyetleri, güncel site bildirimleri, anket uygulamaları ve benzeri hizmetlerin sunulmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.

blog.e-gebe.com kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sağlamak, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek, içerik bilgisini zenginleştirmek, tedarik, site kullanımını kolaylaştırmak amacıyla site, pazarlama faaliyetleri, ürün/hizmet ücret-masraf tahsilatları, üye-kart uygulamaları, kullanıcıların özel tercih ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar için üyelerinin kişisel bilgilerini kullanabilir. Önceliği, üyelerinin istediği özellik ve içeriklerde hizmet ayrıcalığını sağlamaktır.

Üye aksini belirtmediği müddetçe ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş bünyesinde olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, mektup ve buna benzer iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye, kendisine ait bilgilerin kullanılması, arşivlenmesi, toplanılması ve kendisine erişilmesi nedenleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak maddi ve manevi bir zarara uğradığı konusunda herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

Üye, E-bülten/SMS/MMS bildirimlerini almak istemiyorsa, e-bülten/SMS/MMS üyeliğini pasif hale getirmesi yeterli olacaktır. Daha sonraki süreçlerde yine e-bülten/SMS/MMS bildirimlerini almak istediği durumlarda aktif hale getirme hakkı saklı tutulmaktadır.

Üyelik İletişim Bilgileri ve Yazışmaların Saklanması

blog.e-gebe.com ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınmasının sorumluluğu üyelere aittir.Yazışmaların; kaybolması, silinmesi ya da hasar görmesinden ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik Tic. ve San. A.Ş sorumlu tutulamaz.

Üyelik iptalini gerçekleştiren kullanıcı, gerçekleştirdiği işlemin geri dönüşünün olmadığını kabul eder. Üyenin kendi rızasıyla sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü bilgiyi

blog.e-gebe.com silip silmemek konusunda serbesttir. Silinen kayıtlarla alakalı olarak üye,  hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Üyenin blog.e-gebe.com üzerinden bildirdiği e-mail adresi, sözleşmeyle alakalı her türlü bildirim için yasal iletişim adresinin isteneceği e-mail adresi olarak kabul edilir. Üyeler güncellenen e-mail adreslerini sistem üzerinden bildirmedikçe, e-mail üzerinden yapılacak yazışmaların geçerli olduğunu ve kendilerine yapıldığını kabul eder.

Sözleşme Süresi ve Değişiklik ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Üye, kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra taraflar arasında bu üyelik sözleşmesi süresiz olarak yürürlüğe girer.

blog.e-gebe.com’un kullanım koşullarını gözden geçirme ve değişiklik yapma hakkı her zaman için saklıdır.

Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.