Normal hamilelik süresi itibariyle 9 ay 10 günlük bir dönemdir. Yani bu süreç 38 ve 42 haftayı kapsar. Eğer hamilelik 37. Haftadan önce sonlanırsa Bebek prematüre doğar. Prematüre bebekler normal doğan bebeklere göre farklılıklar gösterebilir. Prematüre bebekler ne kadar prematüre doğduklarına göre de farklı reaksiyonlar geliştirirler.

Bazıları belirli süre hastanede kontrol altında tutulurken bazıları ise ileri derecede prematüre oldukları için hastanede çok uzun süre kalmak zorundadırlar. Bebeği prematüre doğanların, ne gibi problemlerle karşılaşacağını bilmesi için, öncelikle bebeğin ne kadar prematüre olduğu tespit edilmelidir.

Prematüre bebekler gebelik haftasına göre, 24-31 haftalar arası ileri derece prematüre, 32-35 hafta arası orta derece prematüre ve 36-37 hafta arası sınırda prematüre olarak sınıflandırılır.

Aynı zamanda prematüre bebeklerin doğum ağırlıkları da 2500 ile 1000 gram arasında değişmektedir. Prematüre bebeklerin çoğu anneye ve bazen de bebeğe bağlı olarak gelişir. Annenin hamilelik sırasında alkol, uyuşturucu ve sigara kullanması gibi etkenler bebeklerin prematüre doğması için en büyük etkenlerdendir. Ayrıca yetersiz beslenme, aşırı stres ve annenin kendine dikkat etmemesi gibi davranışlar da prematüre doğumu etkiler.

Sık hamilelikler, yani iki gebelik arasında 2 seneden az zaman olması prematüre doğum olasılığını artırır. Annede bulunan kronik rahatsızlıklar, tansiyon, şeker, akciğer ve karaciğer rahatsızlıkları prematüre bebek doğumunu tetikler. Ayrıca bebekte oluşan birtakım problemler de bebeğin erken doğmasına neden olabilmektedir.