Ultrason muayenesi rutin sebepler ile ya da medikal nedenler ile yapılmaktadır. Doktorlar bebeklerin gelişim süreçlerini bu sayede kontrol ederken, aileler de bebekleri ile ilgili bilgileri ve görüntüleri ultrason işlemlerinde alabilirler.

Ultrason belirli periyotlarda ve temelinde belirli nedenler ile yapılmaktadır:

Hamileliğin ilk 3 ayında ultrason muayenesi yapılır. Bunun nedeni;

1-Bu süreçte, hamilelik gerçek bir hamilelik mi yoksa dış gebelik mi kontrolü ultrason muayenesi ile yapılmaktadır.

Hamileliğin tekil gebelik mi çoğul gebelik mi olduğu bu ilk 3 aylık periyotta belirlenmektedir.

Eğer çoğul gebelik varsa, bebekler tek kesede mi yoksa ayrı keselerde mi diye kontroller sağlanmaktadır.

Bebeğin belirgin bir yapısal ve kromozomal bozuklukların kontrolü bu süreç içerisinde saptanmaktadır.

Yine buna keza, bebeğin ve annenin sağlık durumu göz önüne alınarak, hamilelik gelişimi normal mi diye kontrol edilmektedir.

Varsa eğer, düşük tehdidi sonucunda cenin yaşamını sürdürüyor mu diye tespit edilmektedir.

2- Hamileliğin ikinci 3 ayında ultrason muayenesi yapılır. Bunun nedeni;

Bebeğin anatomik yapısı incelenip bozukluk olup olmadığı tespit edilmektedir.

Bebekle anne arasındaki alışverişi sağlayan plasentanın rahim içindeki yerleşimi kontrol edilmektedir.

Yine, bebeğin yaşamını sürdürdüğü amniyon sıvısının miktarı ölçülmektedir.

Anneden bebeğe giden ve rahme giderek akışı sağlayan kan akımları ölçülmektedir.

Erken doğum riskinin kontrolleri bu dönemde kontrol edilmekte ve rahim ağzı uzunluğuna bakılmaktadır.

3- Hamileliğin son 3 ayında ultrason muayenesi yapılır. Bunun nedeni;

Hamilelik artık oldukça ilerleme kaydettiğinden, anne karnındaki gelişim sürecini devam ettiren bebeğin genel durumu, yine amniyon sıvısının miktarı ( az mı çok mu) ve kan akımı düzeyleri kontrol edilmektedir.

Daha önceki kontrollerde tanımlanmamış olan bozukluklar varsa, bunlar saptanmaktadır.

Yine, ikinci 3 aylık periyotta olduğu gibi, plasentanın yerleşim yerinin kontrolü sağlanırken aynı zamanda yaşı saptanmaktadır.

Doğum süreci yaklaşmaya başlayan bebeğin, normal doğuma uygunluğunun da kontrolünü sağlamak açısından, bebeğin anne karnındaki duruşu ve pozisyonu kontrol edilmektedir.

Peki, siz ultrasonu hangi amaçla çektirdiniz ya da çektirmek istersiniz? Bilgilendirmek için lütfen paylaşın!

Aşk ile kalın 🙂