Hamilelik süreci başladığından itibaren bebeğin dünyaya geliş sürecini doğum evreleri takip etmektedir. Bu süreç 3 evreden oluşmaktadır.

Bu evreleri genel olarak incelemek gerekirse;

Doğumun 1.evresi: Hamilelik dönemi boyunca rahim ağzı kapalıdır. Doğumun ilk evresinde rahmin ağzı açılmaya başlar. Rahim ağzı açılmaya başladığı sırada rahmin ağzında ciddi oranda kasılmalar başlar. Bu kasılmalara bağlı olarak rahim 10 cm’ye kadar açılma gösterir. Doğumun 1.evresi diğer 2 evreye göre daha uzun sürmektedir. Bu süreç yaklaşık 8-10 saat ile ifade edilebilir.

Doğumun 1.evresi kendi içinde de 2 evreye ayrılmaktadır. Bunlar aktif ve pasif dönemdir;

Aktif dönem rahim ağzının 3 cm’ye kadar açılma göstermesi ile başlar. Bu dönemde doğuma dair kasılmalar ve şiddetli ağrılar oluşmaya başlar. Her 5 dakikada bir ağrı ve kasılmalar görülür.

Pasif dönemde ise rahim ağzı açılmaya başlar. Ağrı ve kasılmalar oldukça seyrektir. İlk gebeliklerde bu süreç daha uzun ilerleyiş gösterir. Birkaç gün sürebildiği gibi birkaç saat içinde de geçmektedir.

Doğumun 2.evresi: Bu evrede artık bebek doğmaya hazır hale gelmiştir. Rahmin ağzı tam olarak açılma göstermiştir. Anne bu süreçte yeteri kadar ıkınırsa doğum kolaylıkla gerçekleşir.

Doğumun 3.evresi: Bebeğin doğumu gerçekleştikten sonra plasentanın anne rahminden çıkması doğumun son evresi olarak tanımlanır. Bu süreçte anne rahatlar ve doğum ağrıları ortadan kalkar. Anne üzerinde ise doğuma bağlı bir yorgunluk hakim olur.

Gebe hamile blog olarak umarız ki tüm anne adayları rahat, az sancılı bir hamilelik geçirir ve çocuklarını kucaklarına sağlıklı bir şekilde alabilirler..