Çoğul gebelik iki ya da ikiden çok fetüsün anne rahmine düşmesi durumudur. İkiz gebelikler daha çok sıklık ile görülse de ikiden fazla bebek doğumu çok nadir görülen bir olaydır. Çoğul gebelikte genetik yatkınlık büyük rol oynamaktadır.

Her kadın ve erkeğin evlendikten sonraki en büyük arzularından birisidir bebek sahibi olmak. İkiz ya da ikiden fazla bebek sahibi olmak ise çok daha güzel gelen bir hayaldir. Fakat son derecede düşük oranlarda görünür. İkiz gebelikler ortalama olarak 1.1 ila 1. 2 oranlarında görülmektedir.

Üçüz gebelik görülme sıklığı ise bundan çok daha azdır. 8000 kişide 1 görülür.

Dördüz gebelik 729000 de 1, beşiz gebelik ise 65.610.000 de 1 olmaktadır.

En sık görülen durum olduğu için yazımızda ikiz gebeliğe daha çok değineceğiz.

İkiz gebelikler tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri olarak ikiye ayrılır.
Çift yumurta ikizlerinin tek yumurta ikizinden farkı ise yumurtalıkların ayrı ayrı döllenmesidir.

Çift yumurta ikizi annenin yaşı, ırkı gibi sebeplerden dolayı görülmektedir. İkiz gebeliklerin 3 de 1 i tek yumurta 3 de 2si de çift yumurta ikizleri olarak görülmektedir.

Tek yumurta ikizleri ise döllenmenin ardından ortalama 3 ila 4 gün geçtikten sonra ayrılırlar.

Çift yumurta ikizleri birbirlerine görüntü olarak genellikle benzemezken, tek yumurta ikizlerinde ise daha çok benzer.

Kaydet