Özel sektör çalışanları ve memurların doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır.

Özel sektör çalışanları bu sürenin sonunda diledikleri taktirde 6 ay, memurlar ise 24 ay ücretsiz izin hakkı kullanabilirler.

Doktor raporuyla gerekli hallerde, riskli hamilelik gibi durumlarda bu süreler arttırılabilir.

İkiz ve daha fazla sayıdaki hamileliklerde ise doğumdan önceki izin hakkı 10 haftadır.

Doğumun gerçekleşmesinden önceki üç haftaya kadar anne adayı kendi isteğiyle çalışabilir.

Doğum öncesi sekiz haftalık izin hakkından kullanılmayan süreler doğum sonrası izin sürelerine dahil edilebilir.

Doktor kontrolüne gitmek için izin hakları vardır.

Hamile çalışanların sağlıklarına uygun şartlarda çalıştırılması gerekmektedir. Doktor raporuyla gece vardiyası gibi sağlığına ağır gelebilecek koşullarında -işin niteliğine bağlı olarak- çalıştırılmamayı talep etme hakkı vardır.

Emziren annelerin 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ilk 6 ay günde 3 saat, ikinici 6 için ise 1.5 saat süt izni hakları bulunmaktadır. Süt izni normal çalışma süresinden sayılır.

150 üzerinde kadın çalışana sahip iş yerlerinde çalışan kadınların çocukları için kreş kurulma zorunluluğu vardır.

Ayrıca tüm annelere birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. Anneler ‘’Yeni Doğan Çocuğa Devlet Teşviki’’nden faydalanabilirler.

Süt parası; sigortalı kadın veya sigortalı olmayan kadının sigortalı eşine 112 TL emzirme yardımı yapılmaktadır.